คู่มือบริการประชาชน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คู่มือการดำเนินการอาสาสมัครท่องเที่ยวและกีฬา 4 ครั้ง
คู่มือองค์ความรู้เกี่ยวกับระบบอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทาาง (Entry Thailand) 14 ครั้ง
คู่มือการให้บริการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ปี 2566 10 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Thailand Tourism Directory 26 ครั้ง
คู่มือการใช้งาน Tourism Intelligence Center 52 ครั้ง
คู่มือการปฏิบัติตามมาตรการผ่อนปรนกิจการและกิจกรรมด้านการกีฬาเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 646