ข่าวประกาศ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แนวปฏิบัติการดำเนินงานด้านธรรมมาภิบาลข้อมูล (Data Governance Procedure) 31 พ.ค. 2566 6 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบเรียกดูข้อมูลการจ่ายชำระเงินให้แก่ผู้ขาย (Web Vendors) 05 เม.ย. 2566 4 ครั้ง
ประกาศประกวดราคากิจกรรมการจ้างดำเนินงาน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาของประชาชน (CALORIES CREDIT CHALLENGE) ภายใต้โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลสถิติการออกกำลังกายและการเล่นกีฬาข 05 เม.ย. 2566 4 ครั้ง
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ราย (ทดแทนจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานที่ยกเลิกข้อตกลง) 10 มี.ค. 2566 4 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) 28 ก.พ. 2566 13 ครั้ง
หลักเกณฑ์การใช้ภาพเครื่องหมายราชการประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ก.พ. 2566 7 ครั้ง
แนวปฏิบัติ (Dos & Don'ts) เพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับพฤติกรรมสีเทาและเป็นแนวทางในการประพฤติตนทางจริยธรรมของบุคลากรสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 15 ก.พ. 2566 7 ครั้ง
ประกาศกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องนโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 29 ธ.ค. 2565 4 ครั้ง
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่องช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2566 28 ธ.ค. 2565 26 ครั้ง
คำสั่ง สป.กก. ที่ 1359/2565 เรื่องระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 28 ธ.ค. 2565 8 ครั้ง