สัญญาและข้อตกลง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา เลขที่ จท.3/2562 ลงวันที่ 11 กุุมภาพันธ์ 2562 โครงการค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยว กีฬา และวัฒนธรรม 12 ก.พ. 2562 8 ครั้ง
สัญญาซื้อขายฯ เลขที่ จ.6/2562 ลงวันที่ 30 มกราคม 2562 กล้องวงจรปิด จำนวน 1 ระบบ พร้อมติดตั้ง 01 ก.พ. 2562 3 ครั้ง
สัญญาซื้อขายฯ เลขที่ จ.7/2562 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 อุปกรณ์เพื่อพัฒนาระบบเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร จำนวน 9 รายการ 01 ก.พ. 2562 1 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ จ.1/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 โครงการขายครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสป.กก. 15 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ จ.2/2562 ลงวันที่ 3 มกราคม 2562 โครงการขายครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสป.กก. 15 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ จ.3/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 โครงการขายครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสป.กก. 15 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ จ.4/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 โครงการขายครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสป.กก. 15 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ จ.5/2562 ลงวันที่ 14 มกราคม 2562 โครงการขายครุภัณฑ์ จำนวน 12 รายการ ของสป.กก. 15 ม.ค. 2562 0 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ จ.3/2562 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 โครงการการจัดกิจกรรม"ตอบคำถามทำงานเป็นทีม" ในงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว "สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" โดยวิธีคัดเลือก 14 ธ.ค. 2561 5 ครั้ง
สัญญาจะซื้อจะขายฯ เลขที่ ซข.1/2562 ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561 ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 พ.ย. 2561 3 ครั้ง