ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 11 เม.ย. 2562 59 ครั้ง
กิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (FOCUS GROUP)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด 05 เม.ย. 2562 221
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมการประชุมกลุ่มย่อย (Focus Group)เพื่อระดมความเห็นพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 เม.ย. 2562 438
รับสมัครเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 2 อัตรา ปฏิบัติงานที่กองการต่างประเทศ 01 เม.ย. 2562 30 ครั้ง
กิจกรรมธรรมะสร้างคน คนสร้างองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 28 มี.ค. 2562 525
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเดิน - วิ่ง รวมพลังข้าราชการจิตสาธารณะ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจาปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันอาทิตย์ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๕.๐๐ น. – ๐๙.๓๐ น. ณ อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคาร บี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหาน 27 มี.ค. 2562 460
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต ได้ดำเนินกิจกรรมโครงการประเมินความเสี่ยงการทุจริต 11 มี.ค. 2562 185
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) การบูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ณ โรงแรม อาน่า รีสอร์ท แอนด์ สปา ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ในระหว่างวันที่ 6-8 มีนาคม 2562 06 มี.ค. 2562 263
"วันนี้มีเซอร์ไพรส์" ร่วมรณรงค์รักษ์โลก 14 ก.พ. 2562 0
กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำกระบวนการจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 02 ก.พ. 2562 0