ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง เลื่อนประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 08 ธ.ค. 2566 1 ครั้ง
ประกาศกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 29 พ.ย. 2566 28 ครั้ง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิชาการคอมพิวเตอร์ 27 พ.ย. 2566 13 ครั้ง
ประกาศศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการสอบสัมภาษณ์ 24 พ.ย. 2566 9 ครั้ง
ประกาศกองกลาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ (กราฟิก) 24 พ.ย. 2566 9 ครั้ง
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 2 อัตรา 22 พ.ย. 2566 13 ครั้ง
ประกาศกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ/และกำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน 21 พ.ย. 2566 6 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านประชาสัมพันธ์ ของกลุ่มประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 พ.ย. 2566 7 ครั้ง
ประกาศกองกลาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการสอบสัมภาษณ์จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองกลาง กลุ่มประชาสัมพันธ์ 20 พ.ย. 2566 21 ครั้ง
ประกาศกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) 14 พ.ย. 2566 27 ครั้ง