ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรและขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 22 ก.ย. 2564 1233 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แจ้งเหตุขัดข้อง ในการเข้าสอบสัมภาษณ์พนักงานราชการเฉพาะกิจ 28 ส.ค. 2564 938 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับต้น 27 ส.ค. 2564 1041
ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญ ขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 27 ส.ค. 2564 286 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 ส.ค. 2564 701 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง แก้ไขข้อมูลระบบ Zoom Cloud Online Meeting ในการสอบสัมภาษณ์เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 26 ส.ค. 2564 602 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตำแหน่งนักพัฒนาการท่องเที่ยว ตำแหน่งนักพัฒนาการกีฬา ตำแหน่งนักวิชาการเงินแล 21 ส.ค. 2564 21030
(ลิ้งค์สำรอง) ประกาศ เรื่อง กำหนดวันเวลาและระเบียบการสอบสัมภาษณ์เพื่อสรรหาเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ 21 ส.ค. 2564 634
ประกาศกำหนดวัน เวลา และสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกันการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ขอเลื่อนประกาศ ภายในวันที่ 23 สิงหาคม 2564 20 ส.ค. 2564 3320 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) เพิ่มเติมและแก้ไข พนักงานราชการเฉพาะกิจ 16 ส.ค. 2564 2797 ครั้ง