ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

การประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโครงการพัฒนาระบบ Tourism Gateway เพื่อรองรับการให้บริหารนักท่องเที่ยว (ระยะที่ 3) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ครั้งที่ 1/2561 12 ต.ค. 2561 171
รายงานผลการตรวจราชการแบบบูรณาการรายโครงการ ตามแผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ของผู้ตรวจราชการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 28 ก.ย. 2561 9 ครั้ง
สรุปรายงานผลจากการตรวจราชการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 6 – 31 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดนครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี กระบี่ สุราษฎร์ธานี ตาก ลำปาง และลำพูน 28 ก.ย. 2561 9 ครั้ง
การประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับผลการศึกษาวิจัยร่างแผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ภายใต้ภารกิจของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พ.ศ. 2561 - 2565 26 ก.ย. 2561 160
นายสันติ ป่าหวาย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดและมอบรางวัลให้แก่หน่วยที่จัดทำและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ดีเด่น 11 ก.ย. 2561 111
ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 06 ก.ย. 2561 201
การตรวจสอบและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในพื้นที่จังหวัดตราดของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 30 ส.ค. 2561 61
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ 24 ส.ค. 2561 112 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองพัฒนาบริการท่องเที่ยว 22 ส.ค. 2561 686
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด (ผู้อำนวยการสูง) 22 ส.ค. 2561 144