ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

"วันนี้มีเซอร์ไพรส์" ร่วมรณรงค์รักษ์โลก 14 ก.พ. 2562 0
กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำกระบวนการจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว 02 ก.พ. 2562 0
การจัดฝึกอบรมจัดทำฐานข้อมูลกลางและบริการข้อมูลดิจิทัลด้านการท่องเที่ยว 31 ม.ค. 2562 0
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา (ลำดับที่ 1 นายจักรกฤษณ์ ฯลฯ) และนักจัดการงานทั่วไป (ลำดับที่ 1 นายสหวัสส์ ฯลฯ) 30 ม.ค. 2562 49 ครั้ง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษาและตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป 23 ม.ค. 2562 71 ครั้ง
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานทุนหมุนเวียนกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ 17 ม.ค. 2562 45 ครั้ง
ต้นทุนผลผลิต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 03 ม.ค. 2562 20 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ และสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ 28 ธ.ค. 2561 105 ครั้ง
การฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 25 ธ.ค. 2561 65
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนงานด้านอำนวยความสะดวกและช่วยเหลือนักท่องเที่ยวท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 ธ.ค. 2561 32 ครั้ง