ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน กองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา 28 มิ.ย. 2565 3 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ โดยวิธีสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center) 24 มิ.ย. 2565 7 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้สมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 23 มิ.ย. 2565 10 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 23 มิ.ย. 2565 1 ครั้ง
รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง รุ่นที่ 18 ประจำปีงบประมาน พ.ศ.2566 22 มิ.ย. 2565 10 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Officer) และกำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ 17 มิ.ย. 2565 23 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 17 มิ.ย. 2565 5 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Center) 08 มิ.ย. 2565 36 ครั้ง
บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 26 พ.ค. 2565 14 ครั้ง
รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน 23 พ.ค. 2565 48 ครั้ง