ข่าวประชาสัมพันธ์หน่วยงาน

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ สำนักงานรัฐมนตรี 20 เม.ย. 2561 11 ครั้ง
ใบสมัครและข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) 18 เม.ย. 2561 76 ครั้ง
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัด) 11 เม.ย. 2561 91 ครั้ง
ประกาศขึ้นบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 10 เม.ย. 2561 76 ครั้ง
รับสมัครผู้รับจ้างดำเนินการงานด้านการพัสดุ 1 ตำแหน่ง 09 เม.ย. 2561 706
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไปในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน นักวิชาการพัสดุ และนักวิเทศสัมพันธ์ 02 เม.ย. 2561 283 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 30 มี.ค. 2561 99 ครั้ง
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 29 มี.ค. 2561 17 ครั้ง
ศปท. แนะนำหนังสือน่าอ่านประจำสัปดาห์ 29 มี.ค. 2561 200
การประชุมเชิงปฏิบัติการ Workshop เพื่อสร้างความเข้าใจในการตอบแบบสำรวจการพัฒนาศูนย์ข้อมูลของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 มี.ค. 2561 342