ข่าวสารด้านบุคลากร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานทุนหมุนเวียน 24 มี.ค. 2566 52 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) พนักงานราชการทั่วไป 23 มี.ค. 2566 105 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนของกองทุน เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยเฉพาะเจาะจง 20 มี.ค. 2566 10 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ ความสามาารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 (สอบข้อเขียน) (พนักงานทุนหมุนเวียน) 17 มี.ค. 2566 70 ครั้ง
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานด้านการเงินและบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 มี.ค. 2566 8 ครั้ง
ประกาศ ผู้ได้รับการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองยุทธศาสตร์และแผน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ขับรถ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 จำนวน 1 ราย (ทดแทนจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานที่ยกเลิกข้อความ) 10 มี.ค. 2566 5 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 07 มี.ค. 2566 20 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ 03 มี.ค. 2566 105 ครั้ง
ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 27 ก.พ. 2566 265 ครั้ง
รับสมัครจ้างเหมาเอกชนดำเนินงาน เจ้าหน้าที่ช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (Tourist Assistance Office) 23 ก.พ. 2566 39 ครั้ง