แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 (สงป 301 และ สงป 302) 87
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 10 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 29 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 57 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2563 158
เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 งบประมาณรายจ่าย ฉบับปรับปรุง ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เล่มที่ 2 69 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 107 ครั้ง
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 43 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2563 27 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563 19 ครั้ง