แผนงาน โครงการ งบประมาณประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 34
รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ครั้ง
รายงานกำกับติดตามการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 2 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน ประจำปี 2565 4 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี 2564 1 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 15 ครั้ง
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีรอบ 6 เดือน ประจำปี พ.ศ. 2564 (สงป 301 และ สงป 302) 1150
รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน 33 ครั้ง
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2563 46 ครั้ง
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 86 ครั้ง