ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

ส่วนที่ 1 : กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

. เรื่อง :
. * ประเภทการเสนอแนะ / ข้อคิดเห็น
. * รายละเอียด :
. อัพโหลดไฟล์
ไฟล์แนบ doc,xls,jpg,pdf
ท่านสามารถใส่ไฟล์แนบได้ไม่เกิน 50 KB.

สงวนลิขสิทธิ์ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เลขที่ 4 ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100

โทร : 0-2283-1500 โทรสาร : 0-2356-0746 E-mail: webmaster@mots.go.th