แผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 28 พ.ค. 2561 160 ครั้ง
แผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืนและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2561- 2565 และเกณฑ์คัดเลือก 303 ชุมชน 08 มี.ค. 2561 11490
พรบ.นโยบายท่องเที่ยวแห่งชาติ 2551 -ราชกิจจานุเบกษา 06 ส.ค. 2557 366 ครั้ง