ข่าวสาร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประชุมสัมมนาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 27
ภาพสัมมนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ ศูนย์สิริกิติ์ 261