ข่าวสาร

รายการข่าว/บทความล่าสุด

“Tourism is Everyone’s Business” เพราะการท่องเที่ยวเป็นเรื่องของทุกคน 614
ประกาศการแจ้งการจ่ายเงินเดือนและเงินอื่นๆ ผ่านระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล 33 ครั้ง
ประชุมสัมมนาตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 83
ภาพสัมมนาการท่องเที่ยว ครั้งที่ 1 ประจำปี 2558 จัดขึ้น ณ ศูนย์สิริกิติ์ 262