รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 04 มิ.ย. 2564 63
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 05 พ.ค. 2564 135 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 09 เม.ย. 2564 583
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 16 มี.ค. 2564 375 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 05 มี.ค. 2564 115 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 08 ก.พ. 2564 393
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 06 ม.ค. 2564 479
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2563 04 ธ.ค. 2563 67 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2563 10 พ.ย. 2563 544
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2563 22 ต.ค. 2563 556