รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 16 ต.ค. 2562 77
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 05 ส.ค. 2562 28 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 24 ก.ค. 2562 837
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 18 มิ.ย. 2562 14 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 มิ.ย. 2562 7 ครั้ง
สรุปผลการจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 02 เม.ย. 2562 7 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 04 ต.ค. 2561 3 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน - มิถุนายน 2561 09 ก.ค. 2561 2 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - มีนาคม 2561 17 เม.ย. 2561 2 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน-ธันวาคม 2560 16 ม.ค. 2561 0 ครั้ง