รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน-พฤษภาคม 2563 04 มิ.ย. 2563 114
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 12 พ.ค. 2563 26 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2563 21 เม.ย. 2563 243
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 02 มี.ค. 2563 566
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 13 ม.ค. 2563 241
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 26 ธ.ค. 2562 212
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 16 ต.ค. 2562 345
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 05 ส.ค. 2562 44 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 24 ก.ค. 2562 1001
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 18 มิ.ย. 2562 26 ครั้ง