รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม - กุมภาพันธ์ 2563 02 มี.ค. 2563 453
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2562 13 ม.ค. 2563 168
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2562 26 ธ.ค. 2562 127
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม - กันยายน 2562 16 ต.ค. 2562 243
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2562 05 ส.ค. 2562 40 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 24 ก.ค. 2562 939
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน-มิถุนายน 2562 18 มิ.ย. 2562 23 ครั้ง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 07 มิ.ย. 2562 15 ครั้ง
สรุปผลการจ้างในรอบเดือนมกราคม-มีนาคม 2562 02 เม.ย. 2562 14 ครั้ง
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2561 04 ต.ค. 2561 8 ครั้ง