รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน และประจำปี

รายการข่าว/บทความล่าสุด

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565 26 ม.ค. 2566 17 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565 08 พ.ย. 2565 46 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2565 12 ต.ค. 2565 21 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2565 08 ก.ย. 2565 48 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฏาคม 2565 03 ส.ค. 2565 49 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2565 05 ก.ค. 2565 31 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2565 06 มิ.ย. 2565 46 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2565 09 พ.ค. 2565 23 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2565 11 เม.ย. 2565 111 ครั้ง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2565 09 มี.ค. 2565 105 ครั้ง