พระราชกฤษฎีกา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561 19 เม.ย. 2565 8 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งทะเลตะวันออก พ.ศ. 2559 - 2563 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 19 เม.ย. 2565 3 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตฝั่งทะเลตะวันตก 19 เม.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมอีสานใต้ 19 เม.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนา 19 เม.ย. 2565 1 ครั้ง
ประกาศคณะกรรมการพัฒนาการท่องเที่ยวประจำเขตพัฒนาการท่องเที่ยวอันดามัน 19 เม.ย. 2565 0 ครั้ง
พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อสำนักงานพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ เป็นกรมพลศึกษา พ.ศ. 2553 19 เม.ย. 2565 10 ครั้ง