ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 13 ม.ค. 2566

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกข้าราชการฯ ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย1 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย2 ดาวน์โหลด
เอกสารแนบท้าย3 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งที่ 2 ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งที่ 3 ดาวน์โหลด