รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาหารือความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ในบริบทการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand AMCHAM)

โดย : Admin 25 พ.ค. 2565

          เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 (14.30 น.) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หารือประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยว ในบริบทการฟื้นฟูด้านการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (American Chamber of Commerce in Thailand: AMCHAM) ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยผู้แทนฝ่ายไทยประกอบด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร. ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และผู้แทนฝ่ายสหรัฐอเมริกา ประกอบด้วยผู้บริหาร AMCHAM นักธุรกิจที่อยู่ในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา ได้แก่ บริษัท Agoda, Meta, Hilton & DoubleTree , Citibank และ Minor International โดยทั้งสองฝ่ายร่วมหารือเกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 คลี่คลายลง เพื่อฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะการให้ความสำคัญกับการกระตุ้นอุปสงค์ภายในประเทศ และแนวคิดการเปิดการท่องเที่ยวของไทย โดยการยกเลิก Test & Go ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 
และไทยยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หลังจากประกาศยกเลิก Thailand Pass เพื่อให้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยได้เต็มรูปแบบอีกครั้ง นอกจากนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามีความพยายามรักษาการจ้างงานในภาคการท่องเที่ยวมาอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนด้านการเงินผ่านโครงการเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเพื่อผู้ประกอบการท่องเที่ยว การกระตุ้นการท่องเที่ยวผ่านโครงการต่าง ๆ อาทิ เราเที่ยวด้วยกัน ทัวร์เที่ยวไทย ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้เน้นย้ำความสำคัญของการสร้างความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เพื่อกระตุ้นให้เกิดการท่องเที่ยวภายในประเทศ ด้วยมาตรการส่งเสริมการท่องเที่ยวของกระทรวงที่มีอย่างหลากหลาย ตัวอย่างเช่น นโยบายในการมุ่งเน้นการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อตอบสนองกระแสนิยมนักท่องเที่ยวสมัยใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการท่องเที่ยวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการรักษาความเป็นแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมของไทย รวมทั้งความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการออกแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมแก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยว และการจัดทำโครงการต่าง ๆ ที่กระตุ้นให้เกิดการฟื้นฟูของการเดินทางท่องเที่ยวในประเทศ