การประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวไทย-สาธารณรัฐเช็ก

โดย : Admin 09 มี.ค. 2565

          ในวันที่ 8 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายมงคล วิมลรัตน์ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร. ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานด้านการท่องเที่ยวไทย-สาธารณรัฐเช็ก เพื่อเตรียมการจัดการประชุมคณะอนุกรรมการด้านการท่องเที่ยวไทย-สาธารณรัฐเช็ก ภายใต้คณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือ ด้านเศรษฐกิจไทย – สาธารณรัฐเช็ก (JEC)  โดยคณะทำงานทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูล และความคิดเห็น  ในประเด็นความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวไทย-เช็ก รวมถึง มาตรการฟื้นฟูการท่องเที่ยว และมาตรการการเดินทางเข้าประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการสร้างเสริมความสัมพันธ์ในมิติด้านการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ภายหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คลี่คลายลง