ทูตแทนซาเนียเข้าพบรองป.กก. (นายอารัญ บุญชัย)

โดย : Admin 04 เม.ย. 2565

          เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. นายอารัญ บุญชัย รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร. ภาณุภาคย์ พงศ์อติชาต ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ และนายชาคริต ปิตานุพงศ์ ผู้อำนวยการกองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวและกีฬา ให้การต้อนรับนายรามาดานี คีทวานา เดา 
(Mr. Ramadhani Kitwana Dau) เอกอัครราชทูตสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย ประจำมาเลเซีย ณ ห้องรับรอง ชั้น 2 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเข้าพบและหารือในประเด็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือ
ด้านการท่องเที่ยว ไทย-แทนซาเนีย ประกอบด้วย 3 ประเด็นสำคัญ คือ 1) นโยบายการท่องเที่ยวไทย 
2) การพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และ 3) การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ซึ่งฝ่ายแทนซาเนียได้ ขอความอนุเคราะห์ฝ่ายไทยในการประชาสัมพันธ์ให้นักลงทุนไทยมีการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในแทนซาเนียมากยิ่งขึ้น โดยมองว่าประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการยกระดับการท่องเที่ยวเพื่อให้เป็นกำลังสำคัญของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ยั่งยืนและมีส่วนร่วม ทั้งนี้ ฝ่ายไทยแสดงความยินดี ในการให้ความอนุเคราะห์ และแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ด้านการท่องเที่ยวให้กับฝ่ายแทนซาเนีย โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เนื่องจากการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของไทยได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากภูมิภาคแอฟริกา พร้อมกันนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอแนวทางความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวชาวแทนซาเนียมาตรวจสุขภาพ พร้อมกับการเดินทางมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวระหว่างสองประเทศได้อีกด้วย