รมว.พิพัฒน์ ร่วมหารือกับ Mr. Atsushi Taketani ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สาขากรุงเทพ (Japan External Trade Organization Bangkok : JETRO Bangkok)

โดย : Admin 01 มี.ค. 2565

          วันที่ 1 มีนาคม 2565 เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้ นายอัตสึชิ ทาเคทานิ (Mr. Atsushi Taketani) ประธานองค์การส่งเสริมการค้าต่างประเทศของญี่ปุ่น สาขากรุงเทพ (Japan External Trade Organization Bangkok : JETRO Bangkok) เข้าเยี่ยมคารวะและร่วมหารือในประเด็น รายงานสรุปผลการสำรวจด้านเศรษฐกิจ ของบริษัทร่วมทุนญี่ปุ่นในประเทศไทย โดยมี นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นางศรีสุดา วนภิญโญศักดิ์ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, นายอนุกูล จันทร์จรัส ผู้อำนวยการกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมหารือผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meeting) ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา