ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาการปรับปรุงระบบรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย : Admin 20 ก.ค. 2564

ร่างประกาศประกวดราคาจ้างกิจกรรมการพัฒนาการปรับปรุงระบบรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างกิจกรรมการพัฒนาการปรับปรุงระบบรายงานและประสานงานในการให้ความช่วยเหลือดูแลนักท่องเที่ยว