ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนย้ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 เม.ย. 2564 2 ครั้ง
ประกวดราคาจ้างโครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08 เม.ย. 2564 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07 เม.ย. 2564 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างที่ปรึกษาดำเนินงานพัฒนาแผนปฏิบัติการด้านการท่องเที่ยวเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2564 7 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการค่าใช้จ่ายสำหรับสำรวจทัศนคติความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย โดยวิธีคัดเลือก 02 เม.ย. 2564 8 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ กลุ่มบริหารงานบุคคล จำนวน 4 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2564 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านคัดเลือกการเสนอราคางานเช่าเต็นท์และพัดลมสำหรับใช้ในกิจกรรมสาธิตการจัดงานสงกรานต์วิถีใหม่สืบสานวัฒนธรรมไทยตามนโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2564 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตลับแม่พิมพ์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 เม.ย. 2564 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบสารสนเทศเพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 01 เม.ย. 2564 5 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองเครื่องกรองน้ำ กลุ่มการคลัง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31 มี.ค. 2564 1 ครั้ง