ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ของกองกลาง กลุ่มพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27 ม.ค. 2566 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำของที่ระลึก จำนวน 40 ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 ม.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 14 รายการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (e-bidding) 25 ม.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเปลี่ยนไส้กรองน้ำเครื่องกรองน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20 ม.ค. 2566 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษากิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อยกระดับความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยวของประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18 ม.ค. 2566 1 ครั้ง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ.2565 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ.2565) 17 ม.ค. 2566 1 ครั้ง
ประกาซผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศและเครื่องฟอกอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 2566 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าพื้นที่จอดรถยนต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเฉพาะเจาะจง 12 ม.ค. 2566 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 ม.ค. 2566 0 ครั้ง