ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (จำนวน ๒ จุด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26 พ.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนปฏิบัติราชการของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารายปี พ.ศ 2566 และระยะ 5 ปี (พ.ศ 2566-2570) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานและหมึกพิมพ์จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน 19 รายการ เพื่อใช้ในราชการสำนักงานเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 พ.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17 พ.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมครุภัณฑ์ของกองการต่างประเทศ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12 พ.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10 พ.ค. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๑๑ และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ ๖๐ และการประชุม อื่นที่เกี่ยวข้อง :รายการจัดทำระบบลงทะเบียน โดนวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ค. 2565 4 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อชุดตรวจและน้ำยาที่เกี่ยวข้องกับการวินิจฉัยการติดเชื้อ SARS-CoV-2 (Covid-19) แบบตรวจหาแอนติเจนด้วยตัวเอง จำนวน 500 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05 พ.ค. 2565 2 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสติ๊กเกอร์ชื่อหน่วยงานในสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02 พ.ค. 2565 1 ครั้ง