ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการตรวจเช็คบำรุงลิฟต์โดยสารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมที่ 1 บริเวณถนนราชดำเนินนอก) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 1 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สนับสนุนงานวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อเวทีเคลื่อนที่พร้อมบันไดเวทีสำเร็จรูป และแบคดรอปผ้ารุ่นหน้าตรงครบชุด ของกองกลาง กลุ่มบริหารงานทั่วไป จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน 1 ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าโครงการเช่าวงจรสื่อสารและเชื่อมต่อสัญญาณเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (กิจกรรมที่ 2) ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐศาสนภักดี (อาคาร B) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 ก.ย. 2565 0 ครั้ง