ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างโครงการพัฒนาคลังข้อมูลสารสนเทศของกองทุนช่วยเหลือเยียวยานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10 ก.ค. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 8 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาจง 10 ก.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างเหมาบริการรถบัสปรับอากาศ พร้อมพนักงานขับรถและน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 2 คัน (จากโรงแรมดุสิตธานี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี ไปยังบ้านน้ำทรัพย์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี) (ไป-กลับ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง) 10 ก.ค. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการทบทวนและปรับปรุงแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564-2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564-2565) โดยวิธีคัดเลือก 09 ก.ค. 2563 15 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงห้องครัว กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01 ก.ค. 2563 6 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างเปลี่ยนพรมปูพื้นห้องรับรอง ชั้น 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30 มิ.ย. 2563 1 ครั้ง
ร่างประกาศประกวดราคาซื้อจัดซื้อเครื่องโทรศัพท์พร้อมระบบโทรศัพท์ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30 มิ.ย. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซ่อมแซมพื้นที่สถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและการกีฬา สำนักงานสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25 มิ.ย. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 มิ.ย. 2563 1 ครั้ง