ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างทำตรายาง กลุ่มการคลัง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ม.ค. 2564 1 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซ่อมถังพักน้ำและอุปกรณ์ต่อเชื่อมเครื่องปั๊มน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 ม.ค. 2564 3 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15 ม.ค. 2564 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติงานสำนักงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย ห้องผู้อำนวยการกองกลาง และกลุ่มประสานงานคณะรัฐมนตรีและรัฐสภา (ปคร.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08 ม.ค. 2564 6 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2563 3 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) ของกองมาตรฐานและกำกับความปลอดภัยนักท่องเที่ยว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29 ธ.ค. 2563 5 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างที่ปรึกษาดำเนินโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 25 ธ.ค. 2563 9 ครั้ง
ประกาศผู้ชนะจัดซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 ขนาด 80 แกรม ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 24 ธ.ค. 2563 2 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) และเครื่องพิมพ์ เลเซอร์ หรือ LED ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที) ของกลุ่มนิติการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2563 1 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคางานจ้างซ่อมรถยนต์ราชการยี่ห้อ VOLKSWAGEN รุ่น The New Caravelle T5 2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22 ธ.ค. 2563 6 ครั้ง