รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วม ครม. ลงพื้นที่ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ร่วมปล่อยเต่าทะเล-ปลูกต้นจิกทะเล กระตุ้นการท่องเที่ยว ภูเก็ตแซนด์บอกซ์ (Phuket Sandbox)

โดย : Admin 01 ก.ค. 2564

           วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับคณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ อ.ถลาง จ.ภูเก็ต ตรวจความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เพื่อเตรียมรับนักท่องเที่ยว ตามแผนการเปิดประเทศไทย รับนักท่องเที่ยวโดยไม่มีการกักตัว ตามโครงการภูเก็ตแซนด์บอกซ์ Phuket Sandbox โดยมีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถให้การต้อนรับ

          โอกาสนี้ รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมคณะรัฐมนตรี ร่วมกิจกรรมปลูกต้นจิกทะเล ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำป่าชายหาดที่สมบูรณ์ ใช้ปลูกเพื่อปรับภูมิทัศน์ ปลูกให้ร่มเงา เป็นที่นิยมนำมาปลูกในพื้นที่กว้าง หรือปลูกตามริมทะเล พร้อมทั้งร่วมกิจกรรมปล่อยเต่าตนุ จำนวน 9 ตัว กลับคืนสู่ธรรมชาติ จากนั้น ร่วมพูดคุยทักทายเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน โดย รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา เผย นายกรัฐมนตรีกล่าวถึงเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติสิรินาถว่า ขอให้เจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวบริเวณดังกล่าว พร้อมกับขอให้ดูแลรักษาความสะอาด ให้ปราศจากขยะ และสร้างความรู้ ความเข้าใจกับนักท่องเที่ยวและชาวประมง ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่ เพื่อช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้มีความยั่งยืนต่อไป