รมว.ท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมพิธีเปิดงาน "ฮักไทย ฮักภูเก็ต" (HUG THAIS HUG PHUKET) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ "Phuket Tourism Sandbox"

โดย : Admin 01 ก.ค. 2564

          วันนี้ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 13.45 น. ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายนภินทร ศรีสรรพางค์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา  ร่วมพิธีเปิดงาน "ฮักไทย ฮักภูเก็ต" HUG THAIS HUG PHUKET ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนโครงการ "Phuket Tourism Sandbox" โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ซึ่งจัดขึ้นเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งของคนไทยและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ ตลอดจนเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการทั้ง 3 กลุ่มสินค้า ทั้งอาหาร การท่องเที่ยว และสินค้าไทย ครอบคลุมทั้งการยกระดับสินค้าและบริการ 

          รมว. พิพัฒน์ กล่าวว่า "ปัจจุบันผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวได้รับผลกระทบโดยตรง จากการแพร่ระบาดของโควิด19 รัฐบาลจึงเล็งเห็นความจำเป็นในการเปิดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางเข้ามาจากต่างประเทศ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินการในภาคธุรกิจท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง  กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน จึงผนึกกำลังเพื่อเตรียมความพร้อม ในการกำหนดมาตรการรองรับ และแนวทางการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างเป็นระบบ ซึ่งกำหนดให้จังหวัดภูเก็ตเป็นพื้นที่นำร่อง และจะขยายผลไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวหลักอื่นๆ สำหรับแนวทางในการบริหารจัดการ Phuket Sandbox จังหวัดภูเก็ตได้มีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการ การเตรียมความพร้อมของภาคประชาชน มาตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค ทรัพยากรด้านการแพทย์ สาธารณสุข กำลังคนในการกำกับติดตาม รวมถึงแผนรับมือและแผนชะลอหรือยกเลิกโครงการ  นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข ยังได้กำหนดให้มีเครื่องหมายมาตรฐาน SHA PLUS มอบให้แก่ผู้ประกอบการท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความปลอดภัยและสุขภาพ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวต่างชาติ ซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตจะต้องเข้าพักในโรงแรมหรือที่พักที่ได้รับมาตรฐาน SHA PLUS เท่านั้น และหลังการพำนักตามระยะเวลาที่กำหนด จึงจะสามารถเดินทางไปยังจังหวัดอื่นในประเทศไทยได้ ทั้งนี้ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬามั่นใจว่า ภายใต้แผน Phuket Sandbox จะมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต ช่วงเดือนกรกฎาคม ถึง กันยายน 2564 กว่า 100,000 คน และคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 8,900 ล้านบาท

           และแผน Phuket Sandbox นี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทย ช่วยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการที่เกี่ยวเนื่อง ให้สามารถกลับมาฟื้นตัวโดยเร็ว ควบคู่ไปกับดำเนินการด้านการท่องเที่ยวที่ปลอดภัย เพื่อให้การท่องเที่ยวของไทยกลับมาเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้เติบโตอย่างต่อเนื่องต่อไป " รมว.พิพัฒน์ กล่าวทิ้งท้าย