รมว.พิพัฒน์ รับมอบต้นยางนาพร้อมกล้าไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564

โดย : Admin 25 พ.ค. 2564

          วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 08.30 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และนายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา รับมอบต้นยางนา และกล้าไม้ 5 ชนิด ได้แก่ ต้นพะยูง ต้นเหลืองปรีดิยาธร ต้นกระถินเทพา ต้นมะค่าโมง และต้นมะฮอกกานีใบใหญ่ จากนายจิระศักดิ์ ชูความดี รองอธิบดีกรมป่าไม้ ณ ห้องโถงกลางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยกรมป่าไม้ร่วมกับหน่วยงานราชการทุกจังหวัดทั่วประเทศจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้แบบประชาอาสาโดยเชิญชวนประชาชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐบาลและเอกชนให้ร่วมกันปลูกต้นไม้ทั่วประเทศในวันสำคัญนี้