ประกาศ เรื่อง เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 12 พ.ค. 2564

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ เกณฑ์การประเมินบุคคลฯ ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลด