อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

โดย : Admin 02 ธ.ค. 2563

          นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นางสาวปราณปริยา พลเยี่ยม ผู้อำนวยการกองกลาง และนางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่  เป็นประธานเปิดงานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ เพชรบูรณ์ เชียงรายแพร่ น่าน แม่ฮ่องสอน พะเยา ลำปาง ลำพูน อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร นครสวรรค์ อุทัยธานี ในระหว่างวันที่ 2-4 ธันวาคม 2563 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่