อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ณ โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์

โดย : Admin 24 พ.ย. 2563

          นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) ในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานให้กับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้แก่ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด ขอนแก่น เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ นครพนม สกลนคร สุรินทร์ นครราชสีมา บึงกาฬ หนองคาย บุรีรัมย์ หนองบัวลำภู มหาสารคาม อำนาจเจริญ มุกดาหาร อุดรธานี ยโสธร อุบลราชธานี สะแก้ว สระบุรี ในระหว่างวันที่ 24-26 พฤศจิกายน 2563 ณ โรงแรมเครสโค จังหวัดบุรีรัมย์