รมต.พิพัฒน์ ตรวจเยี่ยมสนามบินภูเก็ตร่วมกับครม. เตรียมพร้อมรองรับนักท่องเที่ยว

โดย : Admin 02 พ.ย. 2563

          วันที่ 2 พ.ย. 63 เวลา 15.00 น. นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกับคณะรัฐมนตรี นำโดย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้เดินทางมายังอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมี ร.ต.ธานี ช่วงชู ผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ต นพ.ธนิศ เสริมแก้ว นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต ผู้อำนวยการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดภูเก็ต ผู้บริหารและพนักงานท่าอากาศยานภูเก็ต และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับ
 
          โอกาสนี้นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการปฏิบัติเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานตามกระบวนการคัดกรองผู้โดยสารของด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศ พร้อมเยี่ยมชมกระบวนการเก็บสิ่งตรวจ (สารคัดหลั่ง) เพื่อรองรับผู้โดยสารและนักท่องเที่ยว นักธุรกิจกลุ่มพิเศษ (STV) ตามนโยบายรัฐบาลที่จะผ่อนคลายมาตรการให้สามารถเดินทางเข้าประเทศได้มากขึ้น อีกทั้งหวังกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ โดยให้ยึดถือและปฏิบัติตามมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อให้ผู้โดยสารและผู้ใช้บริการมั่นใจในมาตรฐานความปลอดภัย และเมื่อนักท่องเที่ยวเดินทางมาถึงสนามบินจังหวัดภูเก็ต จะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซักประวัติ ลงทะเบียน ตรวจหาเชื้อ และเก็บสิ่งส่งตรวจห้องปฏิบัติการเพื่อวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากนั้น นายกรัฐมนตรีเยี่ยมชมรถพระราชทาน ที่มาประจำ ณ อาคาร X-Terminal ที่สามารถทำสวอพได้ เพื่อรองรับผู้โดยสารที่จะต้องเข้ารับการตรวจ และพักคอยผลการตรวจเป็นเวลา 90 นาที หลังจากเก็บตัวอย่างตรวจแล้ว นักท่องเที่ยวจะได้รับการเคลื่อนย้ายไปยังที่พัก ALQ โดยยานพาหนะและเส้นทางที่กำหนด ที่เป็นระบบปิดอยู่ในระบบควบคุมสังเกตตลอดเวลา ส่วนมาตรการป้องกันควบคุมโรคอื่น ๆ ท่าอากาศยานภูเก็ตจะเน้นเรื่องการเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดจุดแอลกอฮอล์ล้างมือ และการติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายทุกประตูทางเข้าออก และตั้งหน่วยทีมแพทย์พยาบาลในการติดตามอาการที่เข้าข่ายกลุ่มเสี่ยง ซึ่งหากพบว่านักท่องเที่ยวติด COVID-19 สัมผัส เดินผ่าน ภายในท่าอากาศยาน จะต้องกักตัวพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดทันทีและให้หยุดทำงานที่บ้าน พร้อมเฝ้าดูอาการ 14 วัน