ประกาศ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร ระดับต้น สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 30 ก.ย. 2563

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ รับสมัครคัดเลือก ดาวน์โหลด
ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ ดาวน์โหลด