การรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2563

โดย : Admin 31 ส.ค. 2563

ประกาศรับสมัครเพื่อสอบแข่งขันรับทุนพัชรกิติยาภาเพื่อการศึกษากฎหมาย พ.ศ. 2563


ใบสมัคร

สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานประกอบการสมัครได้ที่ แผนกเลขาธิการ ชั้น 2 อาคารเนติบัณฑิตสภา เลขที่ 32/2-8 หมู่ 16 ถนนกาญจนภิเษก เป็นไฟล์/ภาพ (.PDF/.JPG/.JPEG) ได้ทาง e-mail : prdir@thethaibar.or.th หรือ secretariat@thethaibar.or.th ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2563