รมต.พิพัฒน์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563

โดย : Admin 28 ก.ค. 2563

           วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย นายเขมพล อุ้ยตยะกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาวดารณี ลิขิตวรศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และคณะผู้บริหารฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน"  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 โดยมี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งกิจกรรมจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-31 ก.ค. 2563

           กิจกรรมแบ่งเป็น 7 ด้าน คือ ด้านการจัดการภายในชุมชน ด้านการเกษตร ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการฝึกอาชีพ/สาธิต ด้านสุขภาวะ/อนามัย และด้านอื่นๆ เช่น การให้ความรู้ การจัดการภายในชุมชน การให้ความรู้ด้านวิชาชีพ การสาธิตการทำอาหาร การทำหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า การซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า การฝึกอาชีพต่างๆ การแปรรูปอาหาร การทำรถเข็นสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ การทำตู้อบอาหาร การแจกเมล็ดพันธุ์พืช การบริการตัดผม เป็นต้น

          ภายในงานได้แบ่งออกเป็น 2 โซนด้วยกัน ประกอบด้วย สนามหลวงฝั่งศาลฎีกา มีการจัดแสดงการออกร้านของหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 22 หน่วยงาน อาทิ มีการจัดบอร์ดนิทรรศการเพื่อสร้างความรับรู้เกี่ยวกับโครงการจิตอาสาพระราชทาน "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์", กระทรวงกลาโหม นำเสนอองค์ความรู้ การพัฒนาคูคลองและคลองสาขาบริเวณคลองคูเมืองเดิมคลองหลอดให้มีความใสสะอาดและมีการรณรงค์ให้ประชาชนบำบัดน้ำก่อนปล่อยลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ, กระทรวงมหาดไทย นำเสนอเรื่องราวความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ เช่นการแก้ไขความยากจนระดับครัวเรือน การส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงภายใต้คอนเซ็ปต์ "ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี เศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนพึ่งตนเองได้" เป็นต้น

          ในบริเวณเดียวกันนี้ ยังมีหน่วยงานภาคเอกชน มาร่วมจัดแสดงนิทรรศการและสาธิตการทำอาหารด้วย เช่น บจก.บุญรอดบริวเวอรี่ ได้จัดกิจกรรม 3 ส่วน คือ จัดแสดงพระราชกรณียกิจสื่อถึงพระมหากรุณาที่คุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานความช่วยเหลือและขวัญกำลังใจในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 จัดแสดงภาพกิจกรรมและฉายวิดีทัศน์บุญรอดบริวเวอรี่ ร่วมใจสู้ภัยโควิด-19 โดยน้อมนำพระราชดำริในเรื่องจิตสาธารณะมาเป็นหลักการดำเนินงาน และจัดกิจกรรมสาธิตและแจกสูตรอาหารเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นสูตรพิเศษของบริษัทโดยเชฟชื่อดัง, บมจ.เมืองไทยประกันภัย จัดกิจกรรมในรูปแบบนิทรรศการให้ความรู้โดยแบ่งพื้นที่เป็นสองโซน คือ โซนรถเข็นขายอาหารต้นแบบจำนวนสองคัน โดยทำการสาธิตการทำอาหารและแจกให้ประชาชนทั่วไป และโซนนิทรรศการให้รายละเอียดเกี่ยวกับรถเข็นต้นแบบ, กลุ่มบริษัท KING POWER จัดแสดงผลงานโครงการ KING POWER THAI POWER ในรูปแบบบอร์ดนิทรรศการและวิดีโอ รวมถึงแจกลูกฟุตบอลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการเล่นกีฬาฟุตบอลของเยาวชนไทย เป็นต้น

           ส่วนท้องสนามหลวงฝั่งวัดมหาธาตุถนนหน้าพระธาตุ ได้มีกิจกรรมแจกอาหารจากโรงครัวพระราชทาน และเต็นท์ "ครัว ครม." รวมถึงภาคเอกชนจะมาร่วมจัดอาหารและเครื่องดื่มบริการประชาชนทุกวัน โดยกำหนดให้บริการ จำนวน 4 ช่วงเวลา คือ รอบที่ 1 เวลา 10.00-12.00 น. รอบที่ 2 เวลา 12.00-14.00 น. รอบที่ 3 เวลา 14.00-16.00 น. และรอบที่ 4 เวลา 16.00-18.00 น.

          ประชาชนสามารถเดินทางมาเที่ยวชมงานกิจกรรม จิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพียงสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย แล้วนำบัตรประชาชนมาผ่านที่จุดคัดกรองได้ทั้ง 2 จุด ประกอบด้วย ท้องสนามหลวงฝั่งตรงข้ามวัดมหาธาตุ และท้องสนามหลวงฝั่งศาลฎีกา พร้อมลงทะเบียนผ่านแอปไทยชนะ ก่อนเข้างาน

           ทั้งนี้ ขสมก. ได้จัดรถเมล์บริการฟรี ตลอดทุกวัน เที่ยวแรก เวลา 08.00-19.00 น. จำนวน 3 เส้นทาง คือ จากอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง จากวงเวียนใหญ่-สนามหลวง และ จากหัวลำโพง-สนามหลวง และกรมเจ้าท่า จัดเรือข้ามฟากฟรี ตั้งแต่เวลา 09.00-19.00 น. ณ ท่าช้าง ท่าวัดอรุณ และท่าวัดระฆัง