ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 24 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดย : Admin 25 มี.ค. 2563

ร่างประกาศ ประกวดราคาเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 24 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล ส่วนภูมิภาค จำนวน 24 คัน