ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมาและผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โดย : Admin 23 มี.ค. 2563

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศเกณฑ์การประเมินบุคคล ดาวน์โหลด
หน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดาวน์โหลด
หน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดาวน์โหลด
แบบข้อมูลบุคคลเพื่อคัดเลือกตำแหน่งท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดนครราชสีมา ดาวน์โหลด
แบบรายละเอียดประสบการณ์ในงานที่หลากหลาย ดาวน์โหลด