ประกาศ อ.ก.พ.สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 25 ก.พ. 2563

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ อ.ก.พ. สปกก ดาวน์โหลด
แบบคำขอเข้ารับการประเมิน ดาวน์โหลด