นายอารัญ​ บุญชัย ผู้ช่วย​ปลัดกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา

โดย : Admin 10 ม.ค. 2563

วันที่ 10 มกราคม​ 2563 เวลา 13.00 น. นายอารัญ​ บุญชัย ผู้ช่วย​ปลัดกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นศักยภาพการกีฬา เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บท และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการสำคัญต่างๆ ให้บรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม​ 2 ชั้น​ 3​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​