นายอารัญ​ บุญชัย ผู้ช่วย​ปลัดกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว

โดย : Admin 10 ม.ค. 2563

วันที่ 10 มกราคม​ 2563 เวลา 09.00 น. นายอารัญ​ บุญชัย ผู้ช่วย​ปลัดกระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการท่องเที่ยว เพื่อเป็นการขับเคลื่อนแผนแม่บท และบูรณาการการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการจัดทำโครงการสำคัญ (Flagship Projec)ให้บรรลุ​เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นรูปธรรม ณ ห้องประชุม​ 1 ชั้น​ 2​ กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​