ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน เรื่องรับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน

โดย : Admin 11 ธ.ค. 2562

เอกสารดาวน์โหลด
ประกาศ ดาวน์โหลด
ใบสมัคร ดาวน์โหลด