ปลัดท่องเที่ยวฯ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา The One - Day Tourism Seminar On "China - Ready" ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีน ด้านการท่องเที่ยว

โดย : Admin 27 มิ.ย. 2562

           วันที่ 27 มิถุนายน​ 2562 นาย​โชติ​ ตราชู​ ปลัด​กระทรวง​การ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา​ เป็น​ประธาน​เปิดงาน The One - Day​ Tourism​ Seminar On "China - Ready" โดยมี Mr. Chen Dehai เลขาธิการ ศูนย์อาเซียน – จีน, Ms. Chang Yumeng ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย และแขกผู้​เกียรติ​ ร่วมในงาน ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ​มหานคร​

           นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าว​ว่า​ การสัมมนา The One - Day Tourism Seminar on "China-Ready" in Thailand เป็นกิจกรรมเชิงวิชาการ จัดโดยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ศูนย์อาเซียน - จีน, Guilin Tourism University และ Beijing Union University เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย - จีน โดยเฉพาะการด้านท่องเที่ยว ซึ่งจีนเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่สำคัญของไทย โดยในปี 2561 ที่ผ่านมา มีจำนวนนักท่องเที่ยวจีนที่เข้ามาท่องเที่ยวในไทยกว่า 10 ล้านคน เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.4 จากปี 2560 และรายได้จากการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวจีนเที่ยวไทยมีมูลค่า 5 แสน 8 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11.5 ซึ่งช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทย ตลอดจนมีอิทธิพลต่อเทรนด์การท่องเที่ยวของไทยในปัจจุบันได้เป็นอย่างดี และในปี 2562 นี้กระทรวงฯ คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยสูงถึง 13 ล้านคน ในส่วนของ 2 ไตรมาสแรกของปีนี้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรวมทั้งจีนเข้ามาท่องเที่ยวในไทยแล้วกว่า 18 ล้านคน ซึ่งเป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ ขณะที่นักท่องเที่ยวจีนมีจำนวนตัวเลขใน 2 ไตรมาสแรกลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ทั้งนี้ไทยมีนักท่องเที่ยวจากอินเดีย มาเลเซีย และลาวเข้ามาเพิ่มมากขึ้น สำหรับการจัดสัมมนาในครั้งนี้จะช่วยให้ผู้ที่เกี่ยวข้องด้านการท่องเที่ยวทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าใจพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีน ซึ่งจะสามารถเจาะกลุ่มนักท่องเที่ยวจีนที่มีศักยภาพเข้ามาท่องเที่ยวไทยได้มากยิ่งขึ้น