กิจกรรมฝึกอบรมผู้นำกระบวนการจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว

โดย : Admin 02 ก.พ. 2562

         นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมอบรม " ผู้นำกระบวนการจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยว" ในระหว่างวันที่ 2 -3 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมเดอะ ทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวผ่านการจัดกิจกรรมจิตอาสาในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการนำไปขยายผลเพื่อสร้างเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวให้ครอบคลุมทั่วประเทศในอนาคตต่อไป