การฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2

โดย : Admin 25 ธ.ค. 2561

         วันที่ 25 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้จัดฝึกอบรมการใช้งานระบบศูนย์บูรณาการข้อมูลท่องเที่ยวและกีฬาระดับกระทรวง ระยะที่ 2 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการใช้งานข้อมูลร่วมกัน