เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน

โดย : Admin 14 มี.ค. 2561

เอกสารดาวน์โหลด
รายละเอียดเกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบและความต้องการของตำแหน่งที่จะแต่งตั้ง ตำแหน่งผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน ดาวน์โหลด
ข้อมูลบุคคลเพื่อการพิจารณาคัดเลือกตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง (ใบสมัคร) ดาวน์โหลด
เกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อคัดเลือกข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง ดาวน์โหลด