ปลัดกระทรวงฯ เตรียมพร้อม ณ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเดินทางไปพระราชพิถีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

โดย : Admin 27 ต.ค. 2560

         วันที่ 26 ตุลาคม 2560  เตรียมพร้อม ณ ทำเนียบรัฐบาลเพื่อเดินทางไปพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร