ประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 24 เม.ย. 2560

        ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ณ.ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อแลกเปลี่ยนกระบวนการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นในองค์กร