ประกาศ/คำสั่ง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป. ที่ 518/2564 การจัดตั้งกลุ่มตรวจราชการ 6 ครั้ง
คำสั่ง กก ที่ 635/2563 เลื่อนข้าราชการ (สทิศ และรายอื่นรวม 21 ราย) 282 ครั้ง
คำสั่ง สป ที่ 1222/2563 ย้ายข้าราชการ (บุญเชิด) 129 ครั้ง
คำสั่ง สป ที่ 1223/2563 ย้ายข้าราชการ (คมสันต์ และรายอื่นรวม 11 ราย) 106 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 727/2562 ย้ายข้าราชการ (วิภารัตน์และรายอื่นรวม 10 ราย) 282 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 671/2562 ย้ายข้าราชการ (วรเชษฐ,กัญญ์ชลา) 109 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 672/2562 ย้ายข้าราชการ (ประมวลวิทย์และรายอื่นรวม 8 ราย) 142 ครั้ง