เอกสารดาวน์โหลด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง กก.ที่ 238/2561 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง 19 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 172/2561 ย้ายข้าราชการ (หทัยกาญจน์ และรายอื่นรวม 7 ราย) 22 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 168/2561 ย้ายข้าราชการ (จักรกฤษณ์,ฉันทนา,สุชาติ) 8 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 195/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (สันติ,อักษร) 12 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 118/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (ทวีศักดิ์) 8 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 111/2561 ให้โอน (วรานิษฐ์) 27 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 116/2561 บรรจุผู้ได้รับการคัดเลือก (สุวรรณา) 28 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 90/2561 รักษาการในตำแหน่ง (รุ่งลัลนา) 21 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 78/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ทวีศักดิ์) 13 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 77/2561 ให้ข้าราชการปฏิบัติราชการ (ณริศร์) 18 ครั้ง