เอกสารดาวน์โหลด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.ที่ 1416/2561 ย้ายข้าราชการ (เกศกนกและรายอื่นรวม 10 ราย) 80 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 1210/2561 เลื่อนข้าราชการ (อธึกและรายอื่นรวม 14 ราย) 44 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 655/2561 เลื่อนข้าราชการ (กิรดาและรายอื่นรวม 20 ราย) 31 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 656/2561 ย้ายข้าราชการ (ขจรเกียรติ,ฑิฆัมพร) 15 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 238/2561 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง 37 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 172/2561 ย้ายข้าราชการ (หทัยกาญจน์ และรายอื่นรวม 7 ราย) 48 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 168/2561 ย้ายข้าราชการ (จักรกฤษณ์,ฉันทนา,สุชาติ) 26 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 195/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (สันติ,อักษร) 30 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 118/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (ทวีศักดิ์) 19 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 111/2561 ให้โอน (วรานิษฐ์) 47 ครั้ง