เอกสารดาวน์โหลด

รายการข่าว/บทความล่าสุด

คำสั่ง สป.ที่ 1416/2561 ย้ายข้าราชการ (เกศกนกและรายอื่นรวม 10 ราย) 11 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 1210/2561 เลื่อนข้าราชการ (อธึกและรายอื่นรวม 14 ราย) 11 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 655/2561 เลื่อนข้าราชการ (กิรดาและรายอื่นรวม 20 ราย) 16 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 656/2561 ย้ายข้าราชการ (ขจรเกียรติ,ฑิฆัมพร) 4 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 238/2561 รักษาราชการแทนปลัดกระทรวง 27 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 172/2561 ย้ายข้าราชการ (หทัยกาญจน์ และรายอื่นรวม 7 ราย) 36 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 168/2561 ย้ายข้าราชการ (จักรกฤษณ์,ฉันทนา,สุชาติ) 20 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 195/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (สันติ,อักษร) 18 ครั้ง
คำสั่ง กก.ที่ 118/2561 ให้ได้รับเงินเดือน (ทวีศักดิ์) 13 ครั้ง
คำสั่ง สป.ที่ 111/2561 ให้โอน (วรานิษฐ์) 32 ครั้ง