สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหา

หมวดกิจกรรม :

 • การแข่งขันกีฬา

  10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กก.

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  22/02/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  22/02/2562