ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
31/03/2562-05/04/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับกลาง (นยก.) รุ่นที่ 4
03/03/2562-13/03/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นยส.) รุ่นที่ 5
22/02/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุมคณะกรรมการสรรหา
21/02/2562

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมติดตามงบของ สป.กก.
18/02/2562

ไม่ระบุเวลา

09.00 น. ประชุมเลื่อนเงินเดือน
15/02/2562

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุมผู้นำ ACMESH
14/02/2562

ไม่ระบุเวลา

13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ Cluster 1/2562
13/02/2562

ไม่ระบุเวลา

13.00 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่คำว่า "แห่งประเทศไทย" และ "แห่งจังหวัด"
12/02/2562

ไม่ระบุเวลา

14.00 น. Debrief ผลการประชุม ครม.