ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
13/05/2562-17/05/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬา
11/03/2562-22/03/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักบริหารการท่องเที่ยวและกีฬาระดับสูง (นทกส.) รุ่นที่ 1
04/02/2562-08/02/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 2
21/01/2562-25/01/2562

ไม่ระบุเวลา

โครงการฝึอบรมหลักสูตร ภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานด้านการท่องเที่ยว รุ่นที่ 1
12/12/2561-14/12/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมสัมมนาแนวทางการดำเนินการ PMQA ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 สำหรับคณะทำงาน
06/12/2561

ไม่ระบุเวลา

13.30 น. รมว. ประธานประชุมคกก. กีฬาอาชีพ
04/12/2561

ไม่ระบุเวลา

09.30 น. ประชุมยกร่าง ครม.สัญจร
04/12/2561

ไม่ระบุเวลา

11.00 น. ประชุมคกก. ตรวจสนามกีฬา
03/12/2561

ไม่ระบุเวลา

10.00 น. ประชุมคัดเลือกอำนวยการสูง