ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหาปฏิทินกิจกรรม

รายการกิจกรรมล่าสุด

วัน หัวข้อกิจกรรม รายละเอียด
17/09/2561-21/09/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
03/09/2561-07/09/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมคณะกรรมการติดตามผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 3
28/08/2561-31/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม Southen Kampot ที่ประเทศกัมพูชา
26/08/2561-28/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม Buddhist Tourism ที่ประเทศอินเดีย
23/08/2561-24/08/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมรับฟังบรรยายสรุปการส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา นันทนาการ
16/08/2561-17/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม CLMVT Forum ที่โรงแรมเซ็นทราแกรนด์
14/08/2561-17/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานอบรม Statistic Harmonization ที่ประเทศกัมพูชา
09/08/2561-10/08/2561

ไม่ระบุเวลา

ประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งของบุคลากรด้านการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
02/08/2561-04/08/2561

ไม่ระบุเวลา

งานประชุม 1st World Heritage ที่จังหวัดสุโขทัย