สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

09.30 น. ประชุมติดตามงบของ สป.กก.

หมวดกิจกรรม :

 • การแข่งขันกีฬา

  09.30 น. ประชุมติดตามงบของ สป.กก. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กก.

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  21/02/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  21/02/2562