สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

09.00 น. ประชุมเลื่อนเงินเดือน

หมวดกิจกรรม :

 • การแข่งขันกีฬา

  09.00 น. ประชุมเลื่อนเงินเดือน ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กก.

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  18/02/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  18/02/2562