สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ Cluster 1/2562

หมวดกิจกรรม :

 • การแข่งขันกีฬา

  13.00 น. ประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนปฏิบัติการ Cluster 1/2562 ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 กก.

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  14/02/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  14/02/2562