สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

รายละเอียดกิจกรรม

13.00 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่คำว่า "แห่งประเทศไทย" และ "แห่งจังหวัด"

หมวดกิจกรรม :

 • การแข่งขันกีฬา

  13.00 น. คณะกรรมการดำเนินการเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่คำว่า "แห่งประเทศไทย" และ "แห่งจังหวัด" ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 กก.

  หน่วยงาน
  -
  ผู้ที่เกี่ยวข้อง
  -
  วัน/เวลาเริ่มต้น
  13/02/2562
  วัน/เวลาสิ้นสุด
  13/02/2562