แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบและบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) เชื่อมโยงโครงข่ายอาสาสมัครการท่องเที่ยวและกีฬา 25 พ.ย. 2565 20 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน 3 โครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 22 พ.ย. 2565 11 ครั้ง
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 02 พ.ย. 2565 25 ครั้ง
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างเหมาเอกชนดำเนินงานของส่วนราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา 31 ต.ค. 2565 1 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่ แผนการจัดซื้อจัดจ้างกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 17 ต.ค. 2565 11 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 09 ก.ย. 2565 56 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 02 ก.ย. 2565 24 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ 31 ส.ค. 2565 28 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายหลังยุคโควิด-19 ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 01 ส.ค. 2565 18 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565 8 ครั้ง