แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โครงการจ้างบำรุงรักษาซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องคอมพิวเตอร์ลูกข่ายและระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์ต่อพ่วง 09 ก.ย. 2565 37 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประจำปีงบประมาณ 2566 02 ก.ย. 2565 18 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 2 โครงการ 31 ส.ค. 2565 19 ครั้ง
ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวภายหลังยุคโควิด-19 ภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 01 ส.ค. 2565 16 ครั้ง
ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกการเสนอราคา จ้างเหมาเอกชนดำเนินงานสนับสนุนด้านเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนของกองเศรษฐกิจท่องเที่ยวและกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ค. 2565 8 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 11 และการประชุมคณะทำงานท่องเที่ยวเอเปค ครั้งที่ 60 และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง 12 ก.ค. 2565 21 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการจัดจ้างดำเนินกิจกรรมส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยภายหลังยุคโควิด-19 ภายใต้แนวคิด การท่องเที่ยวฟื้นสร้างอย่างยั่งยืน (Regenerative Tourism)ภายใต้โครงการค่าใช้จ่ายในการเป็นเจ้าภาพจัดการปร 12 ก.ค. 2565 10 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยด้านการท่องเที่ยว 09 มิ.ย. 2565 27 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โครงการบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 08 มิ.ย. 2565 14 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โครงการค่าใช้จ่ายสำหรับทัศนคติ ความพึงพอใจ และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางท่องเที่ยวในประเทศไทย 28 ธ.ค. 2564 134 ครั้ง