แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 2 โครงการ 07 ม.ค. 2564 66 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการจัดทำแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 06 พ.ย. 2563 99 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำนวน 4 โครงการ 19 ต.ค. 2563 137 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่ารถยนต์โดยสาร 12 ที่นั่ง ดีเซล จำนวน 55 คัน 02 ต.ค. 2563 56 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จัดจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 7 (พ.ศ.2565-2570) 29 ก.ย. 2563 60 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างดูแลฯ จ้างบำรุงฯ เช่าวงจรสื่อสารสป.กก.และศูนย์ราชการฯ 10 ก.ย. 2563 53 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการสนับสนุนข้อมูลข่าวสารสำหรับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (News Clipping) 31 ส.ค. 2563 40 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โครงการจ้างเหมาทำความสะอาดสป.กก. (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบ และศูนย์ราชการฯ ในส่วนพื้นที่ของสป.กก. และจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสป.กก. (ราชดำเนินนอก) และบริเวณโดยรอบและอาคารสป.กก. 21 ส.ค. 2563 32 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เช่าอาคารเพื่อเป็นสถานที่ทำการสำนักงานรัฐมนตรีและสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 21 ส.ค. 2563 26 ครั้ง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โครงการทบทวนและปรับปรุงแผนการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) และจัดทำแผนปฏิบัติการตามแผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 ฉบับปรุงปรุง (พ.ศ. 2564 - 2565) 14 พ.ค. 2563 97 ครั้ง