การจ้างที่ปรึกษา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการติดตามและประเมินผลข้อมูลด้านการท่องเที่ยวของประเทศไทย 22 มี.ค. 2562 5 ครั้ง
ประกาศราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 07 มี.ค. 2562 22 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการศึกษาผลกระทบของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 18 ก.พ. 2562 45 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัยการท่องเที่ยวของไทย 28 ม.ค. 2562 28 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างที่ปรึกษาเพื่อฟื้นฟูการดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 23 ม.ค. 2562 35 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวกลุ่มมุสลิม 22 ม.ค. 2562 42 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว (Tourism Satellite Account : TSA) 21 ม.ค. 2562 19 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการรวมรวมข้อมูลสถิติและรายได้ด้านการท่องเที่ยว 17 ม.ค. 2562 19 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 14 ม.ค. 2562 38 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยวสำหรับรองรับการท่องเที่ยวโดยเรือสำราญ 28 ธ.ค. 2561 19 ครั้ง