การจ้างที่ปรึกษา

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 06 ก.พ. 2567 6 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้การท่องเที่ยว 02 ก.พ. 2567 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการกีฬา (Sport Satellite Accounts : SSA) 26 ม.ค. 2567 1 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 10 ก.ค. 2566 18 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่าโครงการค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและจัดทำบัญชีประชาชาติด้านการท่องเที่ยว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 27 ธ.ค. 2565 55 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีประชาชาติด้านกีฬา (Sport Satellite Account : SSA) 22 ธ.ค. 2565 20 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการค่าใช้จ่ายในการรวบรวมข้อมูลสถิติและรายได้การท่องเที่ยว 19 ธ.ค. 2565 23 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการกิจกรรมจ้างที่ปรึกษาพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลเพื่อการท่องเที่ยวและบริการของประเทศไทยให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล 09 พ.ย. 2565 87 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการบริหารจัดการกองทุนส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย 15 มิ.ย. 2565 67 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการเตรียมความพร้อมและสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยในการท่องเที่ยว 15 มิ.ย. 2565 23 ครั้ง