งานก่อสร้าง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ภายในอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2561 103 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำและจัดทำทางลาดคนพิการรวมทั้งห้องน้ำผู้บริหารที่ชำรุด 19 ก.ย. 2561 50 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 04 ก.ย. 2561 14 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 03 ส.ค. 2561 20 ครั้ง
โครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่ีองเที่ยวและกีฬา 09 ธ.ค. 2558 43 ครั้ง
โครงการงานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 09 มี.ค. 2558 20 ครั้ง
โครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ต.ค. 2557 25 ครั้ง
งานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 ส.ค. 2557 13 ครั้ง
งานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ก.ค. 2557 18 ครั้ง