งานก่อสร้าง

รายการข่าว/บทความล่าสุด

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถานที่ปฏิบัติงานของสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (ภายในอาคารสระว่ายน้ำวิสุทธารมณ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21 ก.ย. 2561 11 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างปรับปรุงห้องน้ำและจัดทำทางลาดคนพิการรวมทั้งห้องน้ำผู้บริหารที่ชำรุด 19 ก.ย. 2561 7 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 04 ก.ย. 2561 4 ครั้ง
ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างซ่อมปรับปรุงรั้วและอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 03 ส.ค. 2561 7 ครั้ง
โครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่ีองเที่ยวและกีฬา 09 ธ.ค. 2558 24 ครั้ง
โครงการงานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 09 มี.ค. 2558 4 ครั้ง
โครงการงานจ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 14 ต.ค. 2557 4 ครั้ง
งานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 01 ส.ค. 2557 4 ครั้ง
งานจ้างติดตั้งลิฟท์โดยสารอาคารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 24 ก.ค. 2557 1 ครั้ง