การประชุมมอบนโยบายการปฏิบัติราชการ และประกาศนโยบาย No gift Policy ของปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

โดย : Admin 06 ธ.ค. 2565

วันที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. สป.กก. จัดประชุมผู้บริหารสำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยนายอารัญบุญชัย ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายการดำเนินงานของ สป.กก. ในช่วงระยะเร่งด่วนและระยะกลาง ของ สป.กก. การรับฟังแผนและการดำเนินงานของแต่ละสายงานและจังหวัด รวมทั้งมอบนโยบายการดำเนินงานเกี่ยวกับความโปร่งใส โดยประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและสิ่งอื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่รวมทั้งทุกเทศกาลและทุกโอกาส (No Gift Policy) ของเจ้าหน้าที่ในสังกัด เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมการปฏิบัติราชการที่โปร่งใสไม่มีการทุจริตและประพฤติมิชอบ